Nyheter RSSOpticept: Nära ett internationellt genombrott?

Varje år produceras det runt 30-50 miljarder snitt blommor världen över. Uppskattningsvis är 15-25% av detta svinn. Blommor som aldrig når slutkonsumenten utan helt enkelt kasseras. Opticept har nu nått kommersiellt läge på snittblommor inom en marknad som är estimerad till mångmiljard belopp. I tidigare intervjun spekulerar VD om att OptiCept på sikt kan ta 10% av världsmarknaden skulle de betyda 2.5 miljarder SEK inom segmentet rosor. Bolaget är således aktiva på en enorm marknad med en globalt patenterad teknik. Med dess patenterade teknik kan man förlänga livslängden på snittrosor med det dubbla. Det innebär att fler och fler rosor säljs i butik, fler och fler slutkonsumenter får en längre livslängd på sina rosor. Resan tar inte slut där, utan...

Fortsätt läsaPotentialen i Medclair

Medclair är ett svenskt företag som specialiserar sig på att lösa arbets- och miljöproblem relaterade till användningen av lustgas (N20). Medclair har genom utveckling tagit fram världsledande samt revolutionerande produkter för att fånga upp,mäta och destruera lustgas med premiär fokus på vården. Lustgas används främst som smärtlindring vid förlossningar och inom tandvården eller för att inleda full narkos med annat ämne. Metoden är billig, enkel att administrera, kostnadseffektiv och patientens återhämtning är snabbare mot jämförbara metoder. Lustgas är en gas som är ett stort problem för klimatet och personalen som administrerar den, om den inte samlas in och renas. Många länder har lagstiftning om gränsvärden av utsläpp till arbetsmiljön. I Stockholms läns landsting gäller vite vid utsläpp av lustgas till...

Fortsätt läsa