Opticept: Nära ett internationellt genombrott?


Varje år produceras det runt 30-50 miljarder snitt blommor världen över. Uppskattningsvis är 15-25% av detta svinn. Blommor som aldrig når slutkonsumenten utan helt enkelt kasseras. Opticept har nu nått kommersiellt läge på snittblommor inom en marknad som är estimerad till mångmiljard belopp. I tidigare intervjun spekulerar VD om att OptiCept på sikt kan ta 10% av världsmarknaden skulle de betyda 2.5 miljarder SEK inom segmentet rosor. Bolaget är således aktiva på en enorm marknad med en globalt patenterad teknik. Med dess patenterade teknik kan man förlänga livslängden på snittrosor med det dubbla. Det innebär att fler och fler rosor säljs i butik, fler och fler slutkonsumenter får en längre livslängd på sina rosor.

Resan tar inte slut där, utan detta är enbart början. Idag står bolaget på flera olika ben. Ta tillexempel sticklingar. OptiCepts samarbetspartner Syngenta, uppskattar den totala marknadskvantiteten av sticklingar globalt till cirka 2 000 miljoner styck, motsvarande ett värde om 192 MUSD. Eller varför inte förlänga hållbarheten på juice? Eller kunna renodla vin utan att tillsätta ”gifter”.
Med Opticepts patenterade teknik så står man inför vad som kan vara en kioskvältare på marknaden. Att ändra beteendet, att förbättra produkter och förlänga hållbarheten/livslängden är något unikt!”I syfte att tillföra Bolaget de nödvändiga finansiella resurser som krävs för att fullfölja Bolagets rådande affärsplan och bemöta den ökande efterfrågan från Bolagets kunder beslutade styrelsen den 4 november 2022, villkorat av stämmans efterföljande godkännande, att genomföra Företrädesemissionen”.

Man har per idag tagit in cirka 106 MSEK före transaktionskostander och bolaget annonserar att dessa pengar ska främst gå till att återbetala tidigare skulder, inköp av delar och tillverkningar av nya maskiner, teknikutveckling, organisationsutveckling samt pengar för löpande drift och installation hos kunder.

Vi ser otroligt ljust på OptiCepts framtid, både på kort och lång sikt. De har alla byggstenar för att lyckas, de står på flertalet ben. Frågan vi ställer oss är när får världen upp ögonen för detta företag från Lund?

/ Team Aktietjuven 2023-01-01