Potentialen i Medclair


Medclair är ett svenskt företag som specialiserar sig på att lösa arbets- och miljöproblem relaterade till användningen av lustgas (N20). Medclair har genom utveckling tagit fram världsledande samt revolutionerande produkter för att fånga upp,mäta och destruera lustgas med premiär fokus på vården.

Lustgas används främst som smärtlindring vid förlossningar och inom tandvården eller för att inleda full narkos med annat ämne. Metoden är billig, enkel att administrera, kostnadseffektiv och patientens återhämtning är snabbare mot jämförbara metoder. Lustgas är en gas som är ett stort problem för klimatet och personalen som administrerar den, om den inte samlas in och renas. Många länder har lagstiftning om gränsvärden av utsläpp till arbetsmiljön. I Stockholms läns landsting gäller vite vid utsläpp av lustgas till den yttre miljön.

Med stor sannolikhet kommer fler länder implementera starka regelverk för utsläpp av lustgas. Medclairs övergripande mål inom miljö och klimat är att bidra genom klimatsmarta produkter och lösningar. De strävar efter att minimera miljöpåverkan genom att optimera energianvändande, inte bara i produkterna och transporterna, utan även genom att tillverka energieffektiva och material snåla lösningar för kunderna.Medclair strävar efter att deras produkter ska lämna ett minimalt Carbon Footprint efter sig. Bolaget erbjuder en helhetslösning till det rådande problemet med lustgas läckage. Bolaget har en bred och patenterad produktportfölj och besitter starka förutsättningar för ett internationellt genombrott. 

Uppsamling: Stor skillnad i kostnad av fasta installationer jämfört med en mycket mindre mobil enhet för uppsamling som kan deponeras och förstöras på annan plats. Patent finns redan. Mobila enheter; vårdcentraler, ambulans, ambulanshelikopter, små dentalkliniker, veterinärvård, skönhetskliniker, tatueringsstudios.


Mätning: Personmätare som används av personal som exponeras mot lustgas. Finns inga andra mätare i världen som säkerställer att man inte överstiger tillåtna gränsvärden om hur mycket lustgas man får exponeras mot, enligt lag. - Lanserat första produkten i februari 2021. Testkit har skickats ut till partners i olika länder.

Destruktion: Fasta installationer till förlossningsavdelningar och stora dentalkliniker. Mobila enheter; till akutmottagningar, pediatrik, kvinnokliniker, bränskadecentrum, mindre förlossningsenheter och dentalkliniker.Kunderna består främst av sjukhus och dental enheter som exempelvis Akademiska Uppsala. Idag leverar Medclair produkter till över 50 sjukhus och flertal dentalkliniker. Bolaget för även samtal med flertal slutkunder och distributörer inom hela Norden, Tyskland, Spanien, Frankrike, Australien och ett flertal andra länder. De har även levererat utrustning till UK, Tyskland, Nederländerna och Frankrike, samt levererat teknologi till USA efter Yale University tagit kontakt. Detta anses även vara en väg in till den amerikanska marknaden. Den amerikanska marknaden står för cirka 15-20% av den globala konsumtionen av lustgas, och kan komma att bli en väldigt attraktiv marknad för Medclair.

Genombrott på den brittiska marknaden kom i februari 2021 till ett par sjukhus runt Manchester och Storbritannien väntas bli en stor marknad för Medclair. Storbritannien är en av världens största konsumenter av N2O, deras vårdsektor är enormt eftersatt och stora investeringar väntas ske där inom vården under åren framöver. UK står för ca ⅓ av hela den europeiska marknaden. 

Medclair är ett bolag som har färdiga produkter för att lösa ett världsproblem. Med flertal patent och en världsledande teknik så ser vi på Aktietjuven en oerhört stor potential inför framtiden vad gäller denna bransch där Medclair agerar.

\Team Aktietjuven.