Villkor


Aktietjuven Medlemsvillkor
Dessa Medlemsvillkor (”Villkoren”) träder ikraft den 28 DECEMBER, 2020.

Sammanfattning

• Aktietjuven är ett medlemsbaserat aktiecommunity där det förs diskussioner kring aktier och CEO intervjuer med inflytelserika personer inom näringslivet. Vi riktar oss huvudsakligen till den svenska marknaden och svenska kunder. Inga råd, rådgivning eller personliga rekommendationer lämnas genom Tjänsterna.
• Genom beställning av ditt medlemskap på vår hemsida www.aktietjuven.com (eller den domän vi instruerar) godkänner du dessa Villkor, att du har läst vår Personuppgiftspolicy samt att du intygar att de uppgifter du lämnar om dig själv är korrekta.
• Aktietjuven erbjuder ett månadsmedlemskap (Guldmedlemskap) som du tecknar via aktietjuven.com. Du får tillgång till Discordgruppen för allmänna och djupare diskussioner om börsen, ekonomi och aktier.
• För smidig kontakt med Aktietjuven via Instagram bör du skicka en bild på kvittot på ditt medlemskap som du har tecknat genom direktmeddelande till Aktietjuven via https://www.instagram.com/aktietjuven/.
• Du har rätt att ångra ditt medlemskap inom fjorton (14) dagar från att du tecknade det och bara om du inte har nyttjat det, eftersom Tjänsterna tillhandahålls till dig i sin helhet. Genom att samtycka till dessa Villkor samtycker du detta avsteg från din lagstadgade ångerrätt.
• För mer information, vänligen kontakta oss på info@aktietjuven.com


1 Avtal och tjänsterna
1.1 Tjänsterna erbjuds i form av månadsmedlemskap Guldmedlemskap (”Tjänsten”), enligt vid var tid gällande tjänstebeskrivning som finns publicerad på vår webbsajt.


1.2 Tjänsten tillhandahålls i sin helhet när du godkänner dessa Villkor.


1.3 Gold Membership innebär medlemskap i Aktietjuvens discordgrupp och en begränsad insyn i Team Aktietjuvens portfölj, bolagsdiskussioner, fristående analyser och även tekniska analyser. I sitt medlemsskap ingår även delning av Podcast-intervjuer där Team Aktietjuven tar fram. 

1.4 Medlemskap hos Aktietjuven gäller i trettio (30) dagar förutsatt att du inte har tecknat dig för en längre period för att nyttja någon av våra mängdrabatter. Strax innan ditt medlemskap går ut kommer Aktietjuven att kontakta dig och fråga ifall du vill förlänga med ytterligare en månad.


1.6 Aktietjuven vänder sig i huvudsak till den svenska marknaden. Om du är hemmahörande i ett annat land än Sverige, har Aktietjuven rätt att välja att neka dig tillgång till Tjänsterna.

1.7 Kunden debiteras i samband med inköp av Tjänsten. Förnyelse av Tjänsten sker manuellt utav kunden genom ett återköp hos Aktietjuven.

Sammanfattning: Tjänsten erbjuds i form av månadsmedlemskap i ett guldmedlemskap. Medlemskap gäller per månad eller för den längre period du tecknat. Alla medlemskap sägs upp automatiskt.


2 Särskilda villkor för Gold Membership
2.1 Gold Membership innehåller det som följer av tjänstebeskrivningen som finns publicerad på Aktietjuvens webbsajt vid tidpunkten för avtalets ingående.


2.2 Medlemskap i Gold Membership kan tecknas i trettio (30), nittio (90), hundraåttio (180) eller trehundrasextio (360) dagar.


2.3 Aktietjuven erbjuder mängdrabatter för Gold Membership, se aktuella erbjudanden på vår webbsajt.


Sammanfattning: Särskilda villkor framgår av tjänstebeskrivning som finns på vår webbsajt. Du kan teckna Gold Membership för en (1), tre (3), sex (6) eller tolv (12) månader. Medlemskapet avslutas automatiskt.

 

3. Betalningsvillkor


3.1 Prisinformation. Priserna för tjänsten är de som anges på webbsajten vid tidpunkten då du gör din beställning. Priserna inkluderar moms, skatter och andra transaktionsavgifter.


3.2 Orderbekräftelse. När betalningen är genomförd kommer du att motta en skriftlig bekräftelse på ditt köp via den e-postadress som du angivit i beställningen. Av bekräftelsemailet kommer detta Tjänsteavtal utgöra en väsentlig del.


3.3 Betalningsmetod. Du kan betala med VISA eller MasterCard genom de betallösningar som vår betaltjänstleverantör Stripe tillhandahåller. När du lägger en beställning godkänner du även vald betaltjänsts villkor och personuppgiftspolicy. Stripes personuppgiftspolicy finner du här [https://stripe.com/en-se/privacy].


3.4 Betaltjänstleverantör. Att beställa och betala för ditt medlemskap via Aktietjuven är säkert och enkelt genom vår tredjepartsleverantör Stripe. För att genomföra ditt köp kommer vi att be dig uppge följande betalningsinformation: uppgifter om kortinnehavare, kortnummer, kortets utgångsdatum och CVC-kod. Vänligen observera att Aktietjuven inte tar del av dessa uppgifter utan att dessa behandlas av vår betalningsleverantör Stripe enligt dess personuppgiftspolicy, https://stripe.com/en-se/privacy.


3.5 För mer information om hur vi använder dina personuppgifter, vad det innebär för dig samt hur du kan tillvarata dina rättigheter läs gärna vår Personuppgiftspolicy som du hittar här [infoga länk].
Sammanfattning: Priserna är de som framgår av webbsajten vid tidpunkten då du tecknar medlemskapet och eventuell skatt ingår.


4 Villkor för användning av Tjänsten


4.1 För att kunna bli Medlem måste du vara minst arton (18) år och ha en adress i Sverige.


4.2 Ej överlåtbar. Medlemskapet är personligt och är inte möjligt att överlåta till en annan juridisk eller fysisk person.


4.3 Som Medlem får du inte:
(a) Göra Tjänsten eller tillgänglig för någon annan;
(b) Använda Tjänsten för att lagra eller överföra intrångsgörande, ärekränkande eller annars olagligt eller skadeståndsgrundande material, eller att lagra eller överföra material som gör intrång i tredjemans integritet, eller att skicka, ladda upp, distribuera, sprida eller erbjuda att göra samma sak med avseende på olagligt, ärekränkande, trakasserande, missbrukande, bedrägligt, intrångsgörande, obscent eller på annat sätt stötande innehåll;
(c) Spela in, återpublicera eller vidaredistribuera något innehåll eller material från Tjänsten;
(d) Genomföra marknadsföring genom s.k. spam;
(e) Felaktigt föreställa dig själv eller källan till ett e-mail;
(f) Störa andra användares användning av Tjänsten; eller
(g) Bidra till ansvarslös distribution av samlingar eller sammanställningar av personuppgifter.


4.4 För prioritet på Instagram. Vid köp av ett medlemskap hos Aktietjuven, ta en bild på kvittot och skicka som direktmeddelande till oss via https://www.instagram.com/aktietjuven/.
Sammanfattning: För att använda Tjänsten måste du ha fyllt arton (18) år, ha en adress i Sverige och följa dessa Villkor.


5 Friskrivningar och ansvarsbegränsningar
5.1 Aktietjuven står inte under Finansinspektionens tillsyn. Produkter, tjänster och information som härrör från Aktietjuven utgör inte individuell personlig investeringsrådgivning enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, och inte heller utgör dessa finansiell rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. All information som Aktietjuven förmedlar inom värdepappershandel är allmänt hållen information.


5.2 Medlemsbaserat aktieforum. Aktietjuven är i huvudsak ett aktieforum som äger rum i olika Discordgrupper. Aktietjuven avser att vara ett fritt forum i den bemärkelsen att det medlemmarna själva ansvarar för sina ageranden. Det är inte tillåtet att försöka manipulera börskurser via Aktietjuven.


5.3 Inte rådgivning. Produkter, information och tjänster som Aktietjuven tillhandahåller ska under inga omständigheter uppfattas som enskilda personliga investeringsrekommendationer enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsrådgivning enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Inget som Aktietjuven kommunicerar via vare sig Instagram eller i Discordgrupper utgör en riktkurs eller en lämplig värdering av bolagen.


5.4 Aktietjuven råder alla Medlemmar att göra en egen självständig analys av bolagen innan medlemmen köper aktier. All aktiehandel innebär en risk och kan medföra såväl stora förluster som rejäla vinster.


5.5 Inga garantier och begränsning av ansvar. Aktietjuven ger inga garantier om riktigheten eller fullständigheten i Tjänsterna och inget ansvar kan göras gällande för eventuella felskrivningar eller utelämnanden. Som medlem ansvarar du själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina egna beslut och investeringar. Därför är det ditt eget ansvar att göra din egen analys innan du köper eller säljer aktier. Aktietjuven ansvarar inte för eventuella vinster eller förluster vid din köp eller försäljning av värdepapper som kan härröra från din användning av våra tjänster.


5.6 Utbildning kring investeringsteknik. Information, beräkningar, bedömningar och värderingar i Aktietjuvens Tjänster är lämnas i utbildningssyfte. Aktietjuven tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av informationen som tillhandahålls i Guldmedlemsskap. Aktietjuvens Tjänster utförs enbart i utbildningssyfte. Det är upp till var och en att välja vad man sedan gör med informationen.


5.7 Du förstår och godkänner att Tjänsterna utförs utan garantier, inte är rådgivning och att du ansvarar själv för eventuella vinster och förluster för dina investeringar.


5.8 Aktietjuven kommer alltid att sträva efter att Tjänsten fungerar som den ska och att hemsidan underhålls, men Aktietjuven kan inte hållas ansvariga för förlorade erbjudanden, eller liknande händelser, som beror på tekniska fel med Tjänsten. Om du upplever några tekniska problem med Tjänsten ber vi dig kontakta oss via info@aktietjuven.com.


Sammanfattning: Aktietjuven står inte under Finansinspektionens tillsyn. Inga utav Aktietjuvens Tjänster utgör investeringsrådgivning och Aktietjuven kan inte hållas till ansvar för resultatet av dina investeringar.


6 Ångerrätt på 14 dagar


6.1 Vi tillämpar en fjorton (14) dagars ångerrätt för tjänster inhandlade på distans räknat från den dag då avtalet tecknades. Det betyder att du som kund måste uppmärksamma Aktietjuven på att du ångrar ditt köp inom fjorton (14) dagar från den dag du ingick i vårt medlemskap och accepterade våra Villkor. Vänligen notera att ångerrätten endast gäller för konsumenter.


6.2 Vid åberopande av ångerrätt sker återbetalning av köpesumman så snart som möjligt, dock senast inom trettio (30) dagar. I ditt meddelande till oss måste du tydligt ange att du ångrar ditt köp.


6.3 För att kunna ångra ditt köp inom fjorton (14) dagar får du inte ha nyttjat medlemskapet eftersom Tjänsterna tillhandahålls i sin helhet.


6.4 Du förstår och godkänner att Tjänsterna tillhandahålls i sin helhet och att du förlorar din ångerrätt om du börjar nyttja dem.


Sammanfattning: Du har rätt att ångra ditt medlemskap inom fjorton (14) dagar från att du tecknade det och bara om du inte har nyttjat det eftersom Tjänsterna tillhandahålls i sin helhet. Genom att samtycka till dessa Villkor samtycker du avsteg från din ångerrätt.


7 Immateriella rättigheter


7.1 Äganderätt och upphovsrätt till bilder och videomaterial som tillhandahålls av dig tillhör dig och du tar fullt ansvar för att du har rätt att ladda upp de bilder som du tillhandahåller Aktietjuven. Aktietjuven har dock rätt att använda sådana bilder och videomaterial för att kunna tillhandahålla tjänster till dig. Detta innebär bland annat att Aktietjuven har rätt att lagra och kopiera, samt kan komma att tillhandahålla, sådana bilder och videomaterial till någon av våra samarbetspartners som hjälper oss med drift och administration av vår webbsite och tjänster.


7.2 Allt innehåll och material som är tillgängligt via Tjänsten är skyddat av Aktietjuvens upphovsrätt, varumärkesskydd och/eller annan tillämplig immaterialrättslig lag.


7.3 Det är inte tillåtet att, utan uttryckligt skriftligt godkännande från Aktietjuven, kopiera, distribuera, reproducera, publicera, eller på annat liknande sätt använda Tjänstens innehåll annat än för enskilt personligt bruk.
Sammanfattningar: Vi värnar om våra och andras immateriella rättigheter.


8 Uppdatering av Villkoren
8.1 Aktietjuven kommer ständigt sträva efter att uppdatera och förbättra Tjänsten, varför dessa Villkor kan komma att förändras och anpassas över tid. Med anledning av detta förbehåller vi oss rätten att när som helst uppdatera och justera Villkoren. Eventuella uppdateringar kommer att tillkännages genom en eller flera av våra informationskanaler, exempelvis via sms, e-post eller webbplats enligt vad som krävs enligt lag.


8.2 Ändringarna är giltiga och tillämpliga från att du accepterat de nya Villkoren (i samband med tecknande av nytt medlemskap) eller trettio (30) dagar efter att vi informerat dig om ändringarna enligt punkten ovan. Aktietjuven rekommenderar ändå att du regelbundet besöker webbsiten för att hålla dig uppdaterad om våra gällande Villkor.


Sammanfattning: Vi kommer att uppdatera dessa Villkor i samband med att vi utvecklar Tjänsten.


9 Övriga villkor
9.1 Vi har rätt att tilldela våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till någon tredje part. Dessutom har vi rätt att anlita en underleverantör för att utföra våra skyldigheter enligt dessa Villkor.


9.2 Om ägandet av Aktietjuven skulle förändras kan vi överföra din information, medlemskap och användarkonto till en annan juridisk enhet så att dessa fortsätta tillhandahålla dig Tjänsten. Denna nya juridiska enhet måste fortfarande uppfylla de åtaganden som vi har till dig genom dessa Villkor och genom vår Personuppgiftspolicy.


9.3 Dessa Villkor med förbehåll för eventuella ändringar, modifieringar eller överenskommelser som du gör med oss, ska utgöra hela avtalet mellan dig och oss för Tjänsten och all användning av Tjänsten. Om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle anses ogiltiga av domstol eller på annat sätt av behörig jurisdiktion, kommer den bestämmelsen endast begränsas till det minsta möjliga nödvändiga och de övriga villkoren kommer fortsatt att gälla.


10 Tvistelösning
10.1 I första hand löser vi problem genom dialog. Vänligen hör av dig till vår kundtjänst via info@aktietjuven.com så ska vi göra vårt bästa för att hantera dina frågor och ärenden. Våra kontaktuppgifter finns även på vår webbsajt.


10.2 Svensk lag gäller för Aktietjuven tjänster och detta Avtal, utan tillämpning av dess lagvalsregler.


10.3 Du som konsument har rätt att använda EU kommissionens Online Dispute Resolution Platform för att hantera klagomål som inte går att lösas genom dialog, som nås via denna länk. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV


10.4 Vi kommer att lösa eventuella tvister vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Personuppgiftspolicy

Senast ändrad 26 AUGUSTI, 2022. 

11 Inledning

Aktietjuven ("vi", "oss") är ett medlemsskapsbaserat community för de som är intresserade av börsen, ekonomi och trading. Stora delar av samtalen tillhandahålls via chattplattformen Discord som kan nås via Discords webbsajt eller genom applikationen. 

Denna Personuppgiftspolicy beskriver hur våra policys och processer ser ut angående insamling och behandlingen av dina personuppgifter, både när du besöker vår webbsajt och när du nyttjar Tjänsterna som Medlem. Dessutom anger denna policy vilka rättigheter du har som individ i förhållande till dina personuppgifter. Vi är medvetna om att dataskydd är ett ansvar som är i ständig utveckling. Därför kommer vi att löpande uppdatera denna Personuppgiftspolicy i takt med att vi påbörjar nya personuppgiftsbehandlingar eller anammar nya policys. 

När vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att göra det för att kunna tillhandahålla dig webbsajten Aktietjuven och Tjänsterna, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla de berättigade intressen som beskrivs i avsnitten "Hur och varför vi använder dina data" och "När och hur vi delar information med andra" nedan. När vi överför personuppgifter från Europeiska unionen gör vi det baserat på ett antal rättsliga mekanismer, som beskrivs i avsnittet "Datalagring och gallring".

Vi uppmärksammar och är medvetna om att hanteringen av din integritet och dina personuppgifter är ett fortlöpande ansvar, varför denna Personuppgiftspolicy kommer att uppdateras när vår hantering av dina personuppgifter ändras eller utvecklas. Du kommer att informeras om dessa ändringar via publicering på denna webbsajt eller e-post.

12 Personuppgifter som vi samlar in

12.1 Medlem och Besökare. För att du fullt ut ska kunna använda dig av Aktietjuven och våra Tjänster måste du bli Medlem hos oss (”Medlem”). För att bli Medlem måste du registrera vissa personuppgifter hos oss såsom din kontaktinformation och dina betalningsuppgifter. Det är även möjligt att besöka Aktietjuven utan att vara Medlem, t.ex. för att få information om våra olika medlemsnivåer (”Besökare”). Vi samlar in personuppgifter om dig också enligt denna Personuppgiftspolicy. 

12.2 Vi vill understryka att Aktietjuven inte säljer dina personuppgifter.

12.3 Personuppgifter som du ger oss. 

För att du ska kunna använda Aktietjuven fullt ut måste du ge oss vissa personuppgifter i samband med att du registrerar ett medlemskap hos oss. Dessa är din e-postadress, ditt förnamn och efternamn, adress i Sverige, samt dina kortuppgifter. Dina kortuppgifter sparas inte av Aktietjuven eller av oss utan behandlas av vår leverantörer av betalningslösningen, nämligen Stripe. Läs mer om detta i avsnitt 4.3.

12.4 Personuppgifter som du tillgängliggör för oss. 

Genom din användning av aktietjuven.com, oavsett om du gör det som Besökare eller som Medlem, tillgängliggör du vissa uppgifter om dig för oss. Aktietjuven samlar även in personuppgifter om dig via cookies. Dessa är bl.a. nödvändiga cookies, drift- och optimeringscookies samt cookies för annonsering. Nödvändiga cookies krävs för att vissa funktioner på sajten ska fungera. Drift- och optimeringscookies används för att samla in och behandla kundfeedback och utföra webbanalyser. Dessa analyser baseras på information om hur du beter dig på vår webbsajt, i syfte att kunna göra vår webbsajt ännu bättre. 

12.5 Din kommunikation med oss. 

Om du kontaktar mig via e-post, telefon eller Instagram, kan vi komma att spara sådan kommunikation, inklusive den information som finns däri (såsom ditt namn, din förfrågan, din plats och andra personuppgifter som du tillhandahåller i fritextformat), för att besvara din förfrågan; eller för att dokumentera din förfrågan eller liknande. Om du vill att vi ska ”radera” alla dina personuppgifter eller annars avstå från att kontakta dig, kan du alltid kontakta oss på dataskydd@aktietjuven.com.

12.6 Cookies. 

På Aktietjuven använder vi oss av cookies för att tillhandahålla webbsajten till dig. För mer information om hur vi och Aktietjuven använder sig av cookies, se vår Cookie Policy här [infoga länk]. 

12.7 Om du inte ger oss dina personuppgifter. 

Du kan inte bli Medlem hos oss utan att lämna personuppgifter till oss. Dessa personuppgifter behövs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. 

13 Hur och varför vi använder dina personuppgifter

13.1 Vi använder information som vi samlar in om våra Medlemmar och Besökare för dessa tre huvudsakliga ändamål:

(1) för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) webbsajten och våra Tjänster;

(2) för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer och nyhetsbrev, till våra Medlemmar och Besökare; samt

(3) för att marknadsföra tjänster och visa reklam, på vår egen webbsajt som stöds av reklam.

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska skydd som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data. Nedan finner du en lista på varje ändamål med behandlingen av dina personuppgifter, på vilket sätt dessa ändamål uppfylls samt vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på.

13.2 Hantering av ditt medlemskap.

Ett av våra främsta syften för att samla in personuppgifter är för att kunna administrera ditt medlemskap hos oss. Vi behandlar enbart nödvändiga personuppgifter för att kunna hantera ditt konto och ditt medlemskap. För att kunna identifiera dig som Medlem behöver vi behandla ditt namn och din e-postadress, och för att kunna ge dig relevant information, samt för att kunna kontakta dig, behöver vi använda oss av ditt telefonnummer, din e-postadress och din eventuella Instagramprofil. Vi behöver dessutom behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och informera dig om när ditt medlemskap hos oss håller på att gå ut för att ge dig möjlighet att förlänga det utan avbrott. Du kan när som helst avaktivera sådana typer av nyhets- och informationsutskick genom att meddela oss på info@aktietjuven.com.

Laglig grund: Dessa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga för att vi ska fullgöra de förpliktelser som följer av vårt avtal med dig.

13.3 Skicka ut nyhetsbrev.

Vi behandlar också dina personuppgifter i syfte att, på din begäran, skicka ut vårt nyhetsbrev till dig. Det är nödvändigt för oss att behandla din e-postadress och ditt telefonnummer för att tillmötesgå din begäran om att få ta del av våra nyhetsbrev, dvs. ditt uttryckliga samtycke enligt GDPR och även enligt svensk marknadsföringslag. Dessutom är behandlingen nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser mot dig som medlem samt att uppnå ett av våra berättigade intressen, dvs. att informera dig om vår verksamhet och sprida vårt nyhetsbrev. 

Du kan när som helst avaktivera sådana typer av nyhets- och informationsutskick genom att meddela oss på info@aktietjuven.com.

Laglig grund: Dessa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga för att vi ska kunna För mottagare av nyhetsbrev och Besökare på webbplats stödjer vi oss på vårt berättigat intresse och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke. För Medlemmar stödjer vi oss även på vårt avtal. 

13.4 Förenkling av betalning.

För att göra vår tjänst så användarvänlig som möjligt har du möjlighet att spara dina kontakt- och betalningsuppgifter hos oss när du tecknar ditt medlemskap. Det är nödvändigt för oss att behandla dina kontakt- och betalningsuppgifter som du sparar vid ett köp, för att kunna förenkla din betalning vid nästa tillfälle. Om du väljer att spara dina betalningsuppgifter kommer vi att lagra dessa i en databas. Du kan även när som helst ändra eller radera dessa uppgifter, och de försvinner då ur våra system.

Laglig grund: Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt gemensamma berättigade intresse av att ge dig en så smidig köpupplevelse som möjligt.

13.5 Marknadsföring och reklam.

Vi använder de uppgifter du lämnar när du registrerar dig som Medlem, data vi samlar in när du använder våra tjänster och webbsiter för att ge dig relevant marknadsföring när du besöker våra webbsiter och prenumererar på våra nyhetsbrev. För att kunna rikta relevanta annonser till dig på dina sociala mediekanaler, Facebook och Instagram, behandlar vi också dina personuppgifter. Vi kommer, baserat på dessa olika typer av information, skicka reklam till din e-postadress, din postadress, eller via SMS, och/eller visa dig relevant reklam när du är inne på Aktietjuven. Om du inte vill ta emot direktmarknadsföring via e-post, eller SMS kan du alltid meddela oss på info@aktietjuven.com. Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbsiter, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant.

Laglig grund: Denna personuppgiftsbehandling är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla relevant reklam och information till dig. När vi använder oss av cookies och markandsföringsprogram från Facebook, förlitar vi oss på ditt uttryckliga samtycke.

13.6 Statistik och uppdatering av Tjänsterna.

Vi behandlar uppgifter om såväl ditt onlinebeteende som din historik. Dessa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga för att vi ska kunna anpassa och förbättra våra tjänster så att de passar dina behov. Genom att behandla dessa statistiska uppgifter får vi hjälp i att avgöra vilken typ av erbjudanden som är mest uppskattade och används av våra medlemmar men även vilka typer av erbjudanden som du inte uppskattar. Vi kommer att använda denna information för att förbättra och utveckla våra befintliga Tjänster samt till att ta fram nya Tjänster i syfte att möta dina behov och preferenser.

Laglig grund: Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att förbättra Tjänsterna och att utveckla vår verksamhet. När vi använder oss av Cookies förlitar vi oss på ditt uttryckliga samtycke i enlighet med ePrivacy-direktivet (implementerat i svensk lag genom lagen om elektronisk information).

13.7 Hantera kundtjänstärenden och fullgöra rättsliga förpliktelse.

Vi använder dina kontaktuppgifter för att kontakta dig vid problem med Tjänsterna eller ditt medlemskap. Vi kommer att skicka relevant information till din e-postadress och/eller via SMS. Du kommer även informeras om när ditt medlemskap håller på att gå ut. 

För att kunna kommunicera med dig som kund och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller digitala kanaler, inklusive sociala medier, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support), hanterar vi följande personuppgifter; kontaktuppgifter, korrespondens, klagomål, uppgifter om problem med din utrustning vid tekniska problem, vid fakturaköp även personnummer eller samordningsnummer.

Personuppgifter hanteras ibland för att vi ska kunna fullgöra skyldigheter som åligger oss i t.ex. bokföringslagen. De personuppgifter vi hanterar för dessa ändamål är de samma som för kundtjänst här ovan.

Laglig grund: Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för vårt gemensamma berättigade intresse av kundtjänst eller för att möta de rättsliga förpliktelser som åligger oss enligt lag, förordningar och myndighetsföreskrifter.

13.8 Tjänsteförbättring.

Vi behandlar dina personuppgifter, din kontaktinformation, ditt online-beteende och din historik i syfte att förbättra våra befintliga tjänster. Dessa personuppgiftsbehandlingar görs bland annat för att uppdatera befintliga funktioner hos tjänsten. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra siter för att förbättra relevansen för sökresultat, innehåll på siter och placering av relevant innehåll för dig på våra siter.

Laglig grund: Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att förbättra Tjänsterna, vår webbsajt och att utveckla vår verksamhet. När vi använder oss av Cookies förlitar vi oss på ditt uttryckliga samtycke i enlighet med ePrivacy-direktivet (implementerat i svensk lag genom lagen om elektronisk information).

13.9 Säkerhet

Vi använder dina personuppgifter för att skydda våra Tjänsters och kunders säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri, för att bekräfta programvarulicensers giltighet och för att lösa tvister och verkställa våra avtal med dig och med våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer.  Vi behandlar också dina personuppgifter i syfte att blockera meddelanden och innehåll som uppenbarligen bryter mot våra villkor.

Laglig grund: Vi behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att skydda våra system och Tjänster.

13.10 Andra ändamål

Webbsajten Aktietjuven och domänen https://aktietjuven.com/ (”Aktietjuven”) ägs och drivs av Consultingnurse Sundbyberg AB med org. nr. 559266-3040 och registrerad adress Duvgränd 6, 172 36 Sundbyberg. 

Om vi avser att använda personuppgifter på sätt som inte överensstämmer med denna Personuppgiftspolicy kommer vi att informera dig om detta före, eller då personuppgifterna samlas in. Alternativt kommer vi att be om din tillåtelse efter insamling men före sådan användning.

14 När och hur vi delar personuppgifter med andra

14.1 När det är nödvändigt. Vi delar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullfölja en transaktion eller för att fullgöra ett avtal, eller när vi har förnuftiga affärsskäl för att göra det.

14.2 Med Discord för att tillhandahålla medlemsgrupperna.

Vi delar din information när använder oss av applikationen eller webbsiten Discord för våra aktiesamtal och utbildningar inom investeringsteknik. Vi delar bara information som är nödvändig för att kunna leverera våra Tjänster. För mer information om hur Discord använder dina personuppgifter, ta del av deras Privacy Policy här https://discord.com/privacy.

14.3 Med vår betaltjänstleverantör Stripe.

Vi använder oss av betaltjänstleverantören Stripe för att du ska kunna betala med kort direkt via vår webbsajt. Stripes betalningssystem är baserade på SSL-säkerhetsstandard, vilket betyder att de uppgifter som du anger vid betalning är krypterade. Som krypterad form vid e-handel är SSL-säkerhetsstandard utbredd och betraktas som en mycket säker lösning. Observera att Aktietjuven varken behandlar eller sparar dina kortuppgifter utan dessa behandlas enbart av vår betaltjänstleverantör Stripe.

14.4 Med våra servicepartners för att tillhandahålla våra tjänster. 

Vi kan dela din information till våra tredjepartsleverantörer för att slutföra uppgifter och tillhandahålla tjänster till dig för vår räkning (hosting för vår webbsajt, etc.). Men när vi använder tredjepartsleverantörer avslöjar vi endast den personliga information som är nödvändig för att leverera tjänsten och vi har ett avtal på plats som kräver att de håller din information säker. Var säker på att vi inte kommer att släppa din information till tredje part för deras egna marknadsföringsändamål, såvida du inte har bett oss att göra det. När du frågar om en eller flera av dessa tjänster kommer relevant tredjepartsleverantör att använda dina uppgifter för att förse dig med information och fullgöra sina skyldigheter som följer av alla avtal du har ingått med dem. I vissa fall kommer de att fungera som registeransvarig för din information och därför rekommenderar vi att du läser deras sekretessmeddelande. Dessa tredjepartsleverantörer delar din data med oss som vi kommer att använda i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

14.5 Med Facebook för Facebook Ads, Instagram meddelanden samt genom användning av Facebooks ”gilla”-knapp. I syfte att kommunicera med dig och marknadsföra våra tjänster till dig, behandlar via dina personuppgifter och delar dessa med Facebook för att kunna rikta relevanta annonser till dig på dina sociala mediekanaler. Vårt ansvar är begränsat till de personuppgiftsbehandlingar som vi bestämmer ändamål och medel för. Denna behandling utförs med ditt samtycke till användning av cookies. Du kan stoppa behandlingen genom att ändra dina cookiepreferenser i din webbläsare och/eller vårt cookieverktyg.

14.6 Krav på informationsdelning.

Vi kan också lämna ut dina uppgifter till tredje part om vi har skäl att tro att åtkomst, användning, lagring eller avslöjande av sådan information är nödvändig för att:

(a) Följa domstolsbeslut, administrativa beslut eller andra rättsliga skyldigheter;

(b) Tillämpa våra avtal och villkor;

(c) Hantera och upprätthålla säkerheten på vår webbsajt, inklusive att förhindra eller stoppa en attack vårt datorsystem eller nätverk; och

(d) Skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten hos våra Medlemmar och Besökare, Aktietjuven, mm.

15 Dina rättigheter

15.1 Aktietjuven följer gällande dataskyddsförordningar inom Europeiska unionen, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som, i tillämpliga fall, ger följande rättigheter för individen. 

Som individ har du rätt att:

(a) få information om behandlingen av dina personuppgifter (enligt definition i GDPR);

(b) begära åtkomst till ett register över dina personuppgifter (enligt definition i GDPR);

(c) få tillgång till en kopia av dina personuppgifter;

(d) begära korrigering av dina personuppgifter;

(e) under vissa omständigheter begära radering av dina personuppgifter;

(f) begära begränsning och motsätta dig personuppgiftsbehandlingar som grundas på våra berättigade intressen;

(g) skicka ett klagomål till en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet som övervakar hur Aktietjuven följer relevant dataskyddslagstiftning, eftersom vi är etablerade i Sverige. Du som registrerad har rätt att skicka in klagomål till vilken dataskyddsmyndighet du vill, t.ex. Datainspektionen;

(h) om behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter; och

(i) få dina personuppgifter i ett bärbart och maskinläsbart format (”dataportabilitet”).

15.2 Förfrågningar. Alla förfrågningar angående dina personuppgifter ska skickas till dataskydd@aktietjuven.com. Du kommer att ha rimlig tillgång till dina personuppgifter utan extra kostnad om du begär detta via dataskydd@aktietjuven.com. Om vi inte kan förse dig med detta inom en rimlig tidsram ger vi dig ett datum för när personuppgifterna kan tillhandahållas. Om tillgång nekas kommer vi att förklara varför.

15.3 Rätt att invända mot behandling baserat på våra berättigade intressen. Du har rätt att när som helst motsätta dig behandlingen av personuppgifter som grundas på ett eller flera av våra berättigade intressen. Om du invänder slutar vi att bearbeta dina personuppgifter. Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa berättigade grunder för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

15.4 Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter för marknadsföringsändamål. I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter rörande sådan marknadsföring, inklusive profilering i den utsträckning som den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter dig behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål. Det finns inga formella krav för att motsätta sig; om möjligt bör det göras via dataskydd@aktietjuven.com.

15.5 När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det i syfte att kunna hantera ditt medlemskap, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla de berättigade intressen som beskrivs utförligt i avsnitten ”Hur och varför vi använder dina personuppgifter” och ”När och hur vi delar personuppgifter med andra” här ovan. När vi överför personuppgifter från Europeiska unionen gör vi det baserat på ett antal juridiska mekanismer, enligt beskrivningen i avsnittet ”Datalagring och gallring”.

15.6 Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

16 Säkerheten för dina personuppgifter

16.1 Skydd av dina uppgifter. 

Vi åtar oss att hålla din information och dina personuppgifter säkra. Därför är vårt betalningssystem, genom betaltjänsteleverantören Stripe, baserat på SSL-säkerhetsstandard, vilket betyder att de uppgifter som du som Medlem anger vid betalning är krypterade. Som krypterad form vid e-handel är SSL-säkerhetsstandard utbredd och betraktas som en mycket säker lösning.

Aktietjuven upprätthåller lämpliga fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter och personligt identifierbar information som du överför genom användning av vår tjänst. Vi uppdaterar och testar vår säkerhetsteknik kontinuerligt. 

Icke-känsliga uppgifter (din e-postadress etc.) överförs normalt via Internet, och vid sådan överföring kan vi aldrig garantera ett helt komplett skydd. Därför kan vi inte, även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter, garantera säkerheten för all information du överför via Internet till oss, och du gör sådan överföring på egen risk. När vi har fått din information gör vi vårt bästa för att säkerställa dess säkerhet i våra system.

16.2 Begränsad åtkomst. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till dem som behöver dessa för att tillhandahålla webbsajten till dig eller för att administrera våra interna system. 

16.3 Säkerställa efterlevnad. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att säkerställa och genomdriva denna Personuppgiftspolicy.

17 Datalagring och gallring

17.1 Plats för dina uppgifter. Personuppgifter som hanteras av Aktietjuven lagras och behandlas i Sverige eller i andra länder där Aktietjuven och våra partners eller leverantörer är aktiva. 

17.2 Överensstämmelse med denna Personuppgiftspolicy. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter som vi samlar in enligt denna Personuppgiftspolicy hanteras i enlighet med bestämmelserna i denna policy och enligt tillämpliga lagar där informationen är tillgänglig.

17.3 Överföringar utanför EU / EES. Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredjeländer, dvs. länder utanför EU / EES, kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav, som omfattar Europeiska unionens standardavtalsklausuler. Vänligen maila dataskydd@aktietjuven.com om du vill ha mer information om de skyddsåtgärder vi har vid överföring av data utanför EU och EES. Om du använder webbsajten eller Tjänsten när du själv är utanför EU kan vi inte förhindra att dina personuppgifter överförs utanför EU.

17.4 Allmänt om lagringstid. Vi behåller endast personuppgifter så länge uppgifterna är nödvändiga för att kunna tillhandahålla vår webbsajt och tjänster, och för att uppfylla de ändamål som anges i avsnitt 3 ovan. Vi lagrar inte din IP-adress, MAC-nummer och data av liknande typ på lång sikt. Dessa data bearbetas endast tillfälligt inom tekniska loggar som kan analyseras för att optimera webbsajten och användningen därav, t.ex. för att utföra felsökning avseende webbsajten.

17.5 Särskilt om medlemskap. Vi kommer att spara och lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att administrera ditt medlemskap och tillhandahålla webbsajten eller så länge det krävs för att uppfylla våra eventuella rättsliga förpliktelser. Vi kommer att bevara dina uppgifter så länge du är Medlem hos Aktietjuven, samt upp till tjugofyra (24) månader efter att du gjorde ditt sista köp, alternativt tjugofyra (24) månader efter att du blev inaktiv, eller valde att avsluta ditt medlemskap, hos Aktietjuven.

17.6 Kriterier för bestämning av lagringstid. 

Olika typer av data kan lagras med olika tid. Kriterierna som avgör hur länge vi lagrar dina uppgifter kan vara:

(a) Hur länge vi behöver dina personuppgifter för att vi ska kunna förse dig med webbsajten och de tjänster du har beställt? Till exempel: Om du har blivit Medlem hos Aktietjuven lagrar vi din information så länge som är nödvändigt för att hantera ditt medlemskap, dvs tills du bestämmer dig för att avsluta ditt medlemskap eller ta bort ditt konto. Om du har haft kontinuerlig kommunikation med vår kundtjänst lagrar vi den information du har lämnat så länge som det är nödvändigt för att kunna hantera din förfrågan.

(b) Har vi lagliga, avtalsenliga eller andra liknande skyldigheter att lagra uppgifterna? Till exempel: Aktietjuven kan omfattas av obligatorisk lagstiftning om lagring av information, exempelvis av redovisningsskäl. Det kan också röra sig om en myndighetsbegäran om att lagra data som är relevanta för undersökningar eller data som måste sparas för att lösa en eventuell tvist.

17.7 Granskning. Vi granskar och uppdaterar våra lagringsperioder för personuppgifter regelbundet. Observera att om du avslutar medlemskap på vårt nyhetsbrev kan vi behålla dina uppgifter i en uttrycklig ”do-not-send”-lista för att säkerställa att du inte får framtida kommunikation från oss via e-post.

18 Undantaget för denna policy

18.1 Aggregerade personuppgifter. Aggregerade data samlas in och bearbetas med hjälp av cookies för att övervaka och utvärdera användartrender på webbsajten. För detaljerad information om hur Aktietjuven använder cookies, se vår Cookie Policy. Vi samlar in information om hur användarna av vår tjänst interagerar med Aktietjuven på ett sätt som innebär att vi inte kan länka tillbaka data till dig. Vi använder den anonyma informationen om hur våra Medlemmar och Besökare använder vår webbsajt och våra tjänster för statistik, förbättring av tjänster och tjänsteutveckling. Dessa uppgifter kommer att vara helt anonyma och utgör inte personuppgifter. Det kan därför lagras längre än din personliga information.

18.2 Anonyma personuppgifter. Anonymisering innebär att vi tar bort alla delar i personuppgifter som kan kopplas till dig. Anonyma personuppgifter saknar också allt som i framtiden kan göra det möjligt att återansluta data till dig. Denna process för ”avpersonalisering” av personuppgifter går ett steg längre än processen för pseudonymisering vilket innebär att anonymisering gör det ännu svårare att identifiera en individ än pseudonymisering.

18.3 Tredje parter. Denna Personuppgiftspolicy gäller inte för personuppgifter som du tillhandahåller till en annan Medlem eller Besökare via webbsajten eller då du på annat sätt använder tredjepartstjänster som meddelandetjänster och betalningstjänster.

19 Ändringar och Uppdateringar av denna policy

19.1 Regelbundna uppdateringar av denna Personuppgiftspolicy. Vi kommer att uppdatera vår Personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback, ändringar av tjänsten eller den uppdaterade tolkningen av lagstiftningen. När meddelandet uppdateras visar vi det senaste uppdateringsdatumet högst upp i meddelandet och vi kommer att beskriva ändringarna på sidan Ändringshistorik.

19.2 Väsentliga ändringar av denna Personuppgiftspolicy. Vid betydande ändringar i denna Personuppgiftspolicy eller i hur Aktietjuven använder din personliga information kommer vi att meddela dig, på vår webbsajt eller via e-post, innan ändringarna träder i kraft, om det krävs enligt lag.

19.3 Läs denna Personuppgiftspolicy då och då för att hålla dig informerad om hur Aktietjuven skyddar din personliga information och integritet.

20 Frågor, funderingar och klagomål.

20.1 För att ställa frågor eller kommentera denna Personuppgiftspolicy och i övrigt om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss på: dataskydd@aktietjuven.com

Sammanfattning: Helst gör vi upp eventuella meningsskiljaktigheter i godo. Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor och synpunkter.
_________________